Om sprogvurdering af 3-årige, 5-årige og i bh-klassen

Denne artikel handler ikke direkte om hjemmeundervisning, men da dens informationer mangler på nettet vil vi alligevel dele dem her på siden, hvor de i hvert fald kan være relevante for flere.

Vi er blevet kontaktet af en kommunalt ansat talehørekonsulent, som ville aftale tid for en sprogvurdering af vores 5-årige. Vi blev da han var 3 også tilbudt en sådan, som vi takkede nej til, men denne gang fortalte hun os, at den var "obligatorisk".

Idet vi ikke var stødt på lovgivningsændringer vedr. dette, udbad vi os dokumentation, og hun sendte os et "forældreinfobrev", som fortalte at kommunen havde indført sprogvurdering af ALLE børn ved 3 år, før skolestart samt i børnehaveklassen. De henviste i brevet til lovændring af 1. juli 2010 af Dagtilbudsloven. I brevet nævnes kun at loven omtaler 3-årige børn.

Vi har derfor været på ekspedition i lovgivningen, og det er ingen nem opgave! Man skal nemlig både se på Dagtilbudsloven af 2007 OG et antal tilføjelser og ændringer siden dengang, for at stykke det fulde billede sammen. Heldigvis ligger alt lovmateriale tilgængeligt online på retsinformation.dk.

Vi kan af loven se, at en ændring i juli 2010 medfører, at sprogvurdering gøres obligatorisk for alle 3-årige, der ikke er i dagtilbud. Dem som er i dagtilbud skal kun vurderes, hvis pædagogerne mener, at det er nødvendigt. I begge tilfælde har forældrene pligt til at tage imod sprogvurderingen og den sprogstimulering, der efterfølgende måtte findes nødvendig. Dog skal alt ske i samarbejde mellem forældre og pædagoger/talehørekonsulenter. Og meget vigtigt: man kan som forælder selv vælge at stå for sprogstimulering og skal blot efter §12, stk. 4, meddele kommunen dette skriftligt - meget lig ordlyden af den lovgivning, vi som HU'ere hører under.

Den obligatoriske vurdering af børn i bh-klasse viste sig at høre ind under Folkeskoleloven. Det betyder at den ikke gælder for os, idet vi ikke hører under Folkeskoleloven, men i stedet Lov om friskoler og private grundskoler mv. Heri er sprogvurdering og sprogstimulering kun nævnt vedr. tosprogede børn, og kun i den del, der omhandler friskolerne - ikke om kap. 8 om hjemmeundervisning.

Nu er vores søn 5 år, ikke 3. Vi kan se, at det ville være vanskeligt for os at undslå os denne sprogvurdering, hvis han var 3, fordi loven nu gør den obligatorisk for hjemmepassede børn (og så kan vi jo synes om den hvad vi vil, men den er altså pt. gældende for alle).

Det interessante er, at vi intetsteds i lovgivningen finder 5-årige nævnt. De kan naturligvis kun høre ind under Dagtilbudsloven, idet de endnu ikke går i skole, og der står kun 3-årige omtalt. Endnu er vi kun stødt på "før skolestart" i omtaler af det materiale, som er udviklet til testen.

Vi er derfor meget i tvivl om hvordan vores kommune er nået frem til, at alle børn i kommunen skal sprogvurderes inden skolestart, og hvorvidt vi overhovedet skal rette os efter det, når det ikke står i loven.

Vi har derfor skrevet til Ministeriet for Børn og Undervisning og bedt dem svare på om vi har pligt til at tage imod sprogvurderingen, og hvis ja, om den så skal udføres som en test, eller om den kan udføres som en samtale mellem barn og konsulent. Lovgivningen nævner nemlig kun Sprogvurdering - ikke hvorledes denne skal udføres. Vi skal lige tilføje, at forælderen skal være til stedet uanset hvad.

Og så har vi skrevet til kommunens talehørekonsulent, at vi har henvendt os til ministeriet og afventer svar, hvorefter vi vil kontakte hende. Vi har også gjort dem opmærksom på, at bh-klasse testen bortfalder for os, da vi ikke hører under Folkeskoleloven.

Vi har set på testmaterialet og læst adskillige kritiske artikler af både selve testen og at den udføres. Vi kan kun tilslutte os begge synspunkter - testen virker tåbelig, og at teste små børn på den måde er både forrykt og vanvittig ubehageligt.

Her er de mest relevante links til dem, der selv vil læse mere.

Dagtilbudsloven

Ændringer til dagtilbudsloven

Sprogvurdering - Social- og Integrationsministeriet

Det er lykkedes os at finde vejledningen til testmaterialet, samt det anvendte materiale, selvom dette mange steder søges holdt væk fra forældrenes øjne. Det hele kan downloades som pdf-filer her.

Vi skriver selvfølgelig herinde, så snart vi hører fra ministeriet, men vi vil opfordre alle, der har mødt samme påstand fra deres kommune, at kontakte ministeriet også. Vedr. børn på 3 år, som tilsyneladende ikke kan slippe uden om vurderingen, vil vi anbefale forældre at bede kommunen udføre vurderingen uden test-delen med samtale i stedet, eller at henvende sig til ministeriet for at få afklaring på om test er lovpligtigt.

Ikke alle kommuner har besluttet at sprogvurdere alle, sådan som vores kommune har gjort det. I kan evt. tjekke jeres kommuners hjemmesider for info.