Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning er i Danmark grundlovssikret. Det betyder, at vores lands øverste lov, Grundloven, omtaler hjemmeundervisning som en mulighed på lige fod med folkeskole (og friskole):

§ 76. Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.

Hjemmeundervisere har derudover ikke egen lovgivning men hører ind under Friskoleloven. Her er der specifikt kapitel 8, der er tilegnet undervisning i hjemmet. Afsnittet er ikke mere end cirka en halv A4-side og omhandler primært hvordan man melder opstart af hjemmeskole til kommunen og hvordan kommunalbestyrelsen fører tilsyn med undervisningen.

Foreningen får mange henvendelser vedrørende netop tilsynets omfang og metoder og vi er derfor godt rustet til også at rådgive dig. Du er velkommen til at skrive til info@frilaering.dk med eventuelle spørgsmål.

Læs endvidere publikationer fra Undervisningsministeriet vedr. friskoler her.


Godt i gang

Inden du begynder at hjemmeskole skal du kontakte kommunalbestyrelsen med følgende oplysninger:

  • Dit barns navn og CPR-nummer
  • At dit barn skal hjemmeundervises
  • Hvem der skal forestå undervisningen
  • Hvor undervisningen vil foregå (ofte hjemmet)

Loven specificerer ikke hvor længe før du skal give besked om undervisningen i hjemmet. I princippet kan du give beskeden umiddelbart før i åbner en bog eller tænder en skærm. Som forening vil vi dog råde jer til at give skolen god tid til at reagere på jeres beslutning, så lærere og klassekammerater får mulighed for at støtte op om overgangen.

Hvis barnet endnu ikke er begyndt i børnehaveklassen kan I hjælpe kommunen ved at give besked godt et halvt år inden skolestart. Skolerne har et opskrivningssystem, som holder øje med om alle børn er tilmeldt et undervisningstilbud. Hvis ikke jeres barn er skrevet op til undervisning i hjemmet inden fristen for skolens tilmelding, vil systemet give medarbejderen notifikationer om for sen tilmelding for jer, selvom det ikke reelt er tilfældet. 


Stå mål med

Tilbage til grundloven, for hvad betyder 'stå mål med' egentlig?

At undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, betyder ikke at alle elever skal lære de samme ting på det samme tidspunkt. Undervisningsministeriet skriver:

Overordnet betyder det, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside. Du kan også fordybe dig i Jens Elo Rytters juridiske vurdering. Vi anbefaler derudover bogen 'Dansk Statsret' (specifikt s. 404) af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen

Du kan naturligvis også melde dig ind i foreningen og læse andre hjemmeunderviseres erfaringer på vore interne fora.