Handelsbetingelser

MEDLEMSKABER
Fri Læring har 3 typer medlemskab:
- Aktivt medlemskab - for registrerede hjemmeundervisere med tilsyn i Danmark
- Passivt medlemskab - for familier, der overvejer hjemmeundervisning
- Udland medlemskab - for HUere med bopæl udenfor Danmark

Alle medlemskabstyper er husstandsmedlemskab. Aktivt medlemskab hos Fri Læring giver stemmeret ved den årlige generalforsamling og mulighed for at tilvælge Indkøbsklubben. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret ved generalforsamlinger. Udland medlemskab giver ikke stemme- eller opstillingsret. Nogle år vil det være muligt at tilvælge Indkøbsklubben med udland medlemskab, andre vil det ikke. Det skyldes regler om ophavsret.

Medlemsåret går fra 1/7 og ét år frem.
Kontingenter fastsættes på den årlige generalforsamling. For skoleåret 24/25 er kontingentet per medlemsår 175 kr. ved aktivt medlemskab, og 125 kr. ved passivt medlemskab og udland medlemskab.

Indkøbsklubbens elevpris/tillæg er ikke en del af Fri Lærings kontingenter. Kun familier med aktivt medlemskab, kan tilvælge Indkøbsklubben (læs mere længere nede).

Ved køb af medlemskab accepteres Fri Lærings vedtægter og handelsbetingelser.
Læs mere om de enkelte medlemskaber i vedtægterne, under medlemsfordele og i Fri Lærings persondatapolitik.

PERSONDATAPOLITIK
Ved køb af medlemskab hos Fri Læring, godkender køber at have læst og accepteret foreningens privatlivspolitik.

KONTINGENTBETINGELSER
Alle priser er opgivet excl. moms, fordi medlemskaberne er momsfritaget. Priser er i danske kroner.

Alle medlemmer opkræves det årlige kontingent d. 1/7. Det er muligt at blive medlem af foreningen året rundt. Købes medlemskabet på et andet tidspunkt end 1. juli, udregnes prisen efter de dage, der er tilbage af medlemsåret. Prisen vil derfor være lavere end det fulde årskontingent. Dit medlemskontingent er herefter gældende for de måneder, der er tilbage af medlemsåret.

Kontingenter refunderes ikke, og der er ikke fortrydelsesret.
Kun i tilfælde, hvor kontingentet ved en fejl er trukket to gange, vil du kunne få en kontingent-refusion.

Køber du et medlemskab uden at opfylde medlemskriterierne (fx aktivt medlemskab uden at være registreret hjemmeunderviser med tilsyn i Danmark), har Fri Læring ret til at opsige dit medlemskab. Der tilbagebetales ikke kontingent i den forbindelse. Du finder medlemskriterierne i foreningens vedtægter.

ÆNDRING AF MEDLEMSKAB
Ønsker I at skifte medlemskab i løbet af et medlemsår - det kan være fra passivt medlemskab til aktivt eller omvendt - skal I købe det nye medlemskab under ‘bliv medlem’. Der sker ikke refusion af tidligere betalt kontingent, når et medlemskab ændres.

BETALING
Ved køb af medlemskab kan der betales med betalingskort via Stripe eller MobilePay Subscriptions (betalingsaftale). Når oprettelse og betaling er gennemført, ser du en velkomstbesked på din skærm. Efter købet modtager du to e-mails: En velkomstbesked og en kvittering for dit køb af medlemskab.

Det er ikke muligt at købe medlemskab via bankoverførsel, giro eller per efterkrav.

Det er muligt at vælge automatisk fornyelse. I forbindelse med din første betaling via MobilePay Subscriptions godkender du, at Fri Læring fremover må trække kontingentet på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af foreningen. Beløbet, du skal betale for medlemskabet af Fri Læring, trækkes automatisk via dit betalingskort.

Inden betalingskortets udløbsdato, eller ved ændringer i kortdata, vil du modtage en påmindelse per e-mail om, at dine kortoplysninger skal opdateres eller fornyes. Du ændrer dine kortdata ved at logge ind på frilæring.dk og klikke på ‘Betalingskort’. Du er selv ansvarlig for, at dine kortoplysninger er opdaterede og korrekte.

Ved manglende kontingentbetaling sendes to rykkere via e-mail. Ved fortsat udebleven betaling, slettes medlemskabet.

FORTRYDELSE OG OPSIGELSE
Der er ikke fortrydelsesret på medlemskab af Fri Læring.

Fornyet kontingent kan ikke fortrydes, men kan opsiges før næste kontingentbetaling - senest d. 30. juni kl. 23.59 - så en fornyet betaling af kontingent ikke sker igen.

Du har til hver en tid mulighed for at opsige jeres medlemskab af Fri Læring. Udmeldelse kan ske via jeres medlemsprofil. Under din bruger vælger du ‘udmeldelse’. Der sker ikke refusion af kontingent i forbindelse med udmeldelse.

Du har også mulighed for at opsige jeres medlemskab ved at skrive til info@frilaering.dk.
Ved henvendelse om opsigelse af medlemskab, slettes medlemskabet senest 14 dage efter henvendelse. Det er ikke muligt at ønske sletning af et medlemskab på en bestemt dato.

Det er ikke muligt at få penge retur ved opsigelse af medlemskab.

MEDLEMSKAB AF INDKØBSKLUBBEN
Indkøbsklubben er en underafdeling i Fri Læring. Medlemskab af klubben er frivilligt og kun muligt for medlemmer med aktivt medlemskab og bopæl i Danmark.

Indkøbsklubben følger Fri Lærings medlemskabsår - et klubmedlemskab gælder derfor fra d. 1. juli t.o.m. 30. juni. Fuldt klubtillæg betales ved tilmelding.

Det er ikke muligt at fortryde et indkøbt medlemskab af Indkøbsklubben. Betalt medlemskab af Indkøbsklubben refunderes ikke. Stopper I med at hjemmeundervise, eller forlader I foreningen eller Danmark, mister I jeres medlemskab af Indkøbsklubben, og dermed også jeres Unilogin gennem Fri Læring og adgang til de indkøbte portaler.

GÆLDENDE FOR SKOLEÅRET 23/24:
Der betales 175 kr. i klubtillæg. Tillægget dækker hele jeres husstand, hvilket betyder, at alle dine hjemmeunderviste elever og hjemmets hjemmeundervisere kan få Unilogin.

Medlemskabet ophører uden yderligere varsel d. 30. juni 2024, hvorefter jeres Unilogin slettes, hvis I ikke aktivt har tilmeldt jer Indkøbsklubbens nye skoleår (tilmelding åbner i maj, hvor portalpakke og skoleårets elevpris også offentliggøres).

GÆLDENDE FOR SKOLEÅRET 24/25:
Der betales elevpris per elev, som tilmeldes Indkøbsklubben. Tilmeldingen er personlig og kan ikke videregives. Betalt tilmelding til Indkøbsklubben tilbagebetales ikke.

Forlader I Fri Læring og Indkøbsklubben, for at vende tilbage til foreningen senere samme skoleår, skal I betale elevprisen igen for jeres elev/elever, hvis I tilvælger Indkøbsklubben. Dette skyldes, at vi sletter al data ved udmeldelse.

Medlemmer af Indkøbsklubben skal læse og underskrive dens organisatoriske retningslinjer. Først når de er underskrevet, kan Unilogin oprettes. Medlemmer, som allerede har Unilogin, skal også underskrive de organisatoriske retningslinjer. Sker det ikke inden for den fastsatte deadline, slettes Unilogin, indtil underskriften er modtaget.

Medlemskabet ophører uden yderligere varsel d. 30. juni 2025, hvorefter jeres Unilogin slettes, hvis I ikke aktivt har tilmeldt jer Indkøbsklubbens nye skoleår.

FRIVILLIGT TILKØB: VEJE TIL VIDEN 24/25
Medlemmer med aktivt medlemskab eller udland medlemskab af Fri Læring, kan i skoleåret 24/25 vælge at købe adgang til portalen 'Veje til viden' gennem Fri Læring. Oprettelse/adgang til portalen forudsætter ét af de to nævnte medlemskaber af Fri Læring i skoleåret 24/25. Det er det enkelte medlems eget ansvar at have gyldigt medlemskab. Adgange oprettes løbende fra 1/7 2024.

Ved tilmelding betales fuld elevpris. Prisen betales per HU-elev, og tilmeldingen gælder til og med d. 30. juni 2025. Betalt elevpris tilbagebetales ikke.

Print må udelukkende foretages til eget brug, og den enkelte elevs adgang må ikke deles med andre. Medlemskabet ophører uden yderligere varsel d. 30. juni 2025.

KONTAKT
Fri Læring - Foreningen for hjemmeundervisere
Cvr-nr.: 34159297
E-mail: bestyrelsen@frilaering.dk

Postadresse:
Co/ Dådyrvej 1
6000 Kolding

Senest opdateret 01.07.2024