Hvad er hjemmeundervisning


Hjemmeundervisning - også kaldet HU - er, når forældre eller værger står for et barns uddannelse på grundskoleniveau (0.-9. klasse). 

HU er en grundlovssikret ret. Sådan har det været siden 1915, hvor grundloven fik en paragraf tilføjet om forældres ret til selv at stå for deres barns uddannelse. Ordlyden i den nuværende paragraf er fra grundlovsændringen i 1953.

Hjemmeundervisere er vidt forskellige og har mange forskellige grunde til at vælge HU. Nogle har fx børn, som ikke trives i de undervisningstilbud, der findes. Nogle vil gerne undervise på bestemte måder. Nogle rejser og worldschooler imens.

Der er lige så mange forskellige HU-historier, som der er hjemmeundervisere. 

Metodefrihed med tilsyn
Når forældre eller værger vælger at hjemmeundervise, meddeler de det til deres kommune. Herefter står kommunen for at føre tilsyn med undervisningen. Tilsynet skal sikre, at undervisningen kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det kaldes ‘stå-mål-med-kravet’.  

Stå mål med betyder ikke, at undervisningen skal være som folkeskolens. Hjemmeundervisere har metodefrihed og hører ikke under folkeskoleloven, men friskoleloven. (Hjemmeundervisning nævnes i Folkeskolelovens §33, derudover er det Friskolelovens kapitel 8, § 34, 35 og 36, som bruges i forbindelse med HU.) 

Med meget forskellige elever, underviser HUere også forskelligt. Nogle foretrækker en form for skema og fast pensum, andre underviser interessebaseret. Nogle bruger online skoler til alle eller nogle fag. Nogle køber adgang til digitale læringsplatforme, andre gør ikke. Metodefriheden giver plads til børns forskellige læringsstile og interesser. 

Det kan være relevant at vide, at hjemmeundervisere selv afholder alle udgifter til deres barns uddannelse. 

De få HU-tal
Det er ikke helt nemt at få et samlet overblik over antallet af hjemmeunderviste børn - hverken nu eller i historisk kontekst. I dag registrerer de enkelte kommuner, hvor mange hjemmeunderviste børn, de har. For at få et landsdækkende overblik, skal hver kommune kontaktes og tallene lægges sammen. 

Den seneste opgørelse er lavet af DR. Den viste, at der i undervisningsåret 2020-2021 mindst var 1.238 hjemmeunderviste børn. Det svarer ca. til 0,1% af alle grundskoleelever. 

Fri Læring har også indsamlet HU-tal flere gange, senest i 2018. Her viste rundspørgen til kommunerne, at mere end 349 børn blev hjemmeundervist i 2016-2017. DR Nyheder har senere via aktindsigt fået at vide, at mindst 411 børn blev hjemmeundervist i perioden. 

Flere informationer 
Vil du vide mere om hjemmeundervisning, eller overvejer du selv at hjemmeundervise, er det en god idé at læse vores FAQ om hjemmeundervisning og ‘Sådan bliver du HUer'. Du kan også få et historisk overblik over HUens Danmarkshistorie i vores tidslinje