HU-quiz - tip en 13er


Hvor meget ved du om hjemmeundervisning, Fri Læring og skolehistorie? 
Tip en 13er og tjek det. Der gemmer sig ét snydespørgsmål, som du får point for uanset svar. 
Quizzen kan downloades til print nederst på siden (hvor I også finder svarene). 


1)

På forsiden af frilæring.dk kan du se en gammel buste. Personen er meget kendt i skoleverdenen. 
Han blev selv hjemmeundervist som barn. Hvem var han?

1) Kong Frederik 7. (1808-1863)              
x) Johann Friedrich Struensee (1737-1772)                 
2) N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

Ord: Buste = skulptur af en persons hoved, hals og brystparti 
Tip: Læs mere på siden ‘Om forsiden’ på frilæring.dk

______________________________________________________________________________________
 

2)

Hvor mange børn hjemmeundervises i Danmark?

1) Ca. 300 børn
x) Ca. 1.200 børn
2) Ca. 600 børn

Tip: Læs mere på tidslinjen ‘HUens Danmarkshistorie’ på frilæring.dk

______________________________________________________________________________________
 

3)

Fri Læring er Danmarks ældste forening for HU-elever og hjemmeundervisere. Den startede som en hjemmeside og et online netværk.
Hvor gammel er Fri Læring?


1) 18 år - fra 2006
x) 30 år - fra 1994
2) 75 år - fra 1949

Ord: Forening = et fællesskab, som mødes om en bestemt interesse
Tip: Læs mere på tidslinjen ‘HUens Danmarkshistorie’ på frilæring.dk

______________________________________________________________________________________
 

4)

I mange år måtte lærere slå skoleelever. Hvornår blev revselsesretten for undervisere afskaffet i Danmark?

1) 1937
x) 1967
2) 1997

Ord: Revselsesretten = retten til at afstraffe børn fysisk, fx ved at slå
Tip 1: Prøv at søge på spanskrør. Det var et ret uhyggeligt ‘lærer-våben’
Tip 2: Ét af tallene er det år, forældre i Danmark ikke længere måtte slå deres børn

______________________________________________________________________________________
 

5)

Børn har ret til uddannelse, men lande gør det forskelligt. I Sverige og Tyskland er der skolepligt, Norge og Finland har undervisningspligt.
Hvad har vi i Danmark?


1) Ingen af delene      
x) Skolepligt            
2) Undervisningspligt

Tip: Prøv fx at læse om forskellen på skole- og undervisningspligt

______________________________________________________________________________________
 

6)

Engang blev sådan cirka alle børn i Danmark hjemmeundervist. Det ændrede sig, da kong Christian 6. gjorde undervisning obligatorisk.
Hvad skulle børn lære? 


1) De skulle lære en kristen katekismus udenad
x) De skulle lære kongerækken udenad
2) De skulle lære at tale flydende tysk

Ord: Katekismus = en lærebog om kristendommen med ? og svar
Ord: Kongerække = liste over et kongeriges regenter/konger
Tip: Læs mere på tidslinjen ‘HUens Danmarkshistorie’ på frilæring.dk

______________________________________________________________________________________
 

7)

Hvem har især været med til at undervise børn tidligere? (Det er gamle ord, som ikke bruges i dag.)

1) Amtmænd 
x) Sognefogeder
2) Degne       

Ord: Amtmand = embedsmand/ledende job i et amt (samling af kommuner)
Ord: Sognefoged = politimesterens medhjælper på landet
Ord: Degn = medhjælper for en præst

______________________________________________________________________________________
 

8)

Pippi Langstrømpe er en karakter, som har prøvet worldschooling. Hvad er worldschooling? 

1) Når verden er ens skole, og man lærer, mens man rejser rundt
x) Når børn bor alene og selv må lære sig ting
2) Når man bliver undervist på mere end ét sprog

______________________________________________________________________________________
 

9)

I nogle lande er HU mere almindeligt end i Danmark. Hvor mange børn bliver hjemmeundervist i USA?

1) Ca. 3,7 millioner børn
x) Omkring 90.000 børn
2) Mere end 20.000 børn

Tip: De to forkerte svar er antallet af HU-elever i Australien og England

______________________________________________________________________________________
 

10)

Her er to bøger med børn, der bliver hjemmeundervist. Hvilken bog har ikke hjemmeunderviste børn?

1) Peter Pan af J. M. Barrie
x) De 5 på Skatteøen af Enid Blyton
2) Pigebørn af Louisa M. Alcott

______________________________________________________________________________________
 

11)

Der findes ret mange kendte mennesker, som er blevet hjemmeundervist. Fx musikeren Olivia Rodrigo og opfinderen Thomas Edison.
Hvem af disse tre blev ikke hjemmeundervist?


1) Ryan Gosling (skuespiller)
x) Billie Eilish (musiker)
2) Taylor Swift (musiker)

Tip: Flere kendte HUere er fx Demi Lovato, Justin Bieber og Miley Cyrus (musikere) 

______________________________________________________________________________________
 

12)

Under Corona prøvede ca. alle danske skolebørn at få undervisning hjemme. Det blev kaldt hjemmeundervisning, men var faktisk fjernundervisning.
Hvorfor var det ikke HU?


1) Lærerne gav ikke nok lektier for
x) Forældrene havde ikke nok tid til at hjælpe deres elev/elever
2) HUere har et tilsyn og går ikke i en folke- eller privatskole

Ord: Tilsyn = kontrol af noget

______________________________________________________________________________________
 

13)

Retten til at hjemmeundervise er sikret af en dansk lov. Hvad hedder loven?

1) Skoleloven
x) Grundloven
2) Børneloven

Ord: Lov = sæt af regler i et land, som alle skal følge
Tip: Læs mere på tidslinjen ‘HUens Danmarkshistorie’ på frilæring.dk
 

______________________________________________________________________________________


Svar på quizzen

Læs først, når I har tippet de 13 spørgsmål.Svar: 
1-2, 2-x, 3-1, 4-x, 5-2, 6-1, 7-2, 8-1, 9-1, 10-x, 11-alle har været HUere, 12-2, 13-x