Prøvebanken


Hjemmeundervisere har ikke adgang til
prøvebanken.dk (læs hvorfor nederst), men kan i stedet søge aktindsigt i tidligere eksamenssæt (jf reglerne i offentlighedsloven). Derudover er der adgang til eksempelprøver på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside. 

Aktindsigt kan lyde mere besværligt, end det er. Følg guiden herunder, hvis du har brug for adgang til tidligere eksamenssæt. 
 

Sådan anmoder du om aktindsigt 


1) Find de opgavesæt, du ønsker udleveret

Du skal så præcist som muligt beskrive det/de prøvesæt (og evt. rettevejledninger), du ønsker udleveret. Det kan du fx gøre ved at bruge overskrifterne på prøvebanken.dk: 
Gå ind på prøvebanken.dk Folkeskolens prøver > vælg fag > find de relevante prøver - kopier prøvernes overskrift. 
 

2) Aflever din ansøg om aktindsigt
Myndigheden, du skal søge aktindsigt ved, er STUK - Styrelsen for undervisning og kvalitet. Der er ikke formkrav til anmodninger, så du kan fx søge via e-mail, brev, pr telefon eller ved fysisk fremmøde. Din ansøgning skal indeholde: 

- Beskrivelse af det/de prøvesæt (og evt. rettevejledninger), du ønsker udleveret

- Hvilken form du ønsker aktindsigten i - fx som papirkopi eller elektronisk dokument via e-mail. 
(Beder du om papirkopi, kan myndigheden kræve 10 kr. for første side, herefter 1 kr. pr. side. Ved første udlevering er en bagatelgrænse; beløb under 100 kr. opkræves ikke. Ved aktindsigt i mindre end 100 sider i elektronisk form, kræves der ikke betaling.) 

- Styrelsen anbefaler, at det klart fremgår af anmodningen, at du er hjemmeunderviser (myndigheder kan ikke kræve en begrundelse for ansøgning om aktindsigt, så det er ikke et krav).

Eksempel på ansøgning:

Behandlingstid
Ifølge offentlighedsloven § 36 skal svar på aktindsigt gives ‘snarest’. Det betyder hurtigst muligt og som hovedregel inden syv arbejdsdage, efter anmodningen er modtaget. Jo mere præcis og afgrænset en ansøgning er, desto hurtigere kan den i princippet blive behandlet. 

Du kan finde offentlighedsloven her. Og læse mere om at søge aktindsigt her og her
 

Vigtigt - om ophavsret

De tidligere opgavesæt er ophavsretligt beskyttet og må kun anvendes til privat brug af den enkelte borger, som har fået aktindsigt. De må ikke videregives eller på anden måde deles. Gør du det, risikerer du erstatningskrav. 
 

Derfor har HUere ikke adgang til prøvebanken.dk

Prøvebanken.dk er omfattet af ophavsret og styrelsens ophavsretlige aftalelicenser med Copydan. Efter aftalelicenserne må styrelsen kun give visse specifikke brugergrupper adgang til Prøvebanken, herunder alene undervisningsinstitutioner, der fremgår af institutionsregistret.  Det er ikke tilladt for styrelsen at give hjemmeundervisere eller andre borgere, som ikke er omfattet af de specifikke brugergrupper, adgang til Prøvebanken.

Fri Læring arbejder på, at hjemmeundervisere kommer med i drøftelserne næste gang, Copydan og styrelsen skal se på licensaftalerne for prøvebanken.dk.