Om Indkøbsklubben

Registrerede hjemmeundervisere, som har aktivt medlemskab hos Fri Læring og bor i Danmark, kan vælge at være med i Indkøbsklubben. Du har adgang til at tilmelde jer klubben via jeres medlemsprofil, når I er meldt ind i foreningen. Tilmeldingen gælder ét skoleår, fra 1. juli t.o.m. 30. juni.

For skoleåret 2023/2024 betales 175 kr. i klubtillæg. Det giver medlemskab for alle dine hjemmeunderviste elever i skoleåret 23/24. Fra 30. juni slettes Unilogin, hvis I ikke aktivt har tilmeldt jer Indkøbsklubbens nye skoleår (tilmelding åbner i maj, hvor portalpakke og skoleårets elevpris også offentliggøres).

For skoleåret 2024/2025 skal tillægget betales per elev, du tilmelder Indkøbsklubben (elevpris), og prisen vil være væsentligt højere. Det skyldes, at det ikke længere er Fri Lærings samlede budget, der finansierer indkøbene, men udelukkende klubbens medlemmer. Derudover er der nogle obligatoriske udgifter i forbindelse med elevadministration og ophavsret. 

I undervisningsåret 2023/2024 har klubbens medlemmer adgang til Alinea, Clio og Matematikfessor (OBS: du må ikke downloade eller printe fra portalerne pga ophavsret), Grammatip og Ordheltene.

Vigtigt! Særlige vilkår
Fordi Unilogin og læringsportaler er udviklet til skoler, og du som hjemmeunderviser oprettes med underviseradgang, når du får Unilogin gennem Fri Læring, er der i flere portaler adgang til at se alle elevers besvarelser. I skoleåret 2023/2024 er det også muligt at se elevernes fulde navn. Til skoleåret 2024/2025 indføres derfor flere organisatoriske tiltag: 

- Alle, der melder en eller flere elever til Indkøbsklubben, skal underskrive klubbens organisatoriske retningslinjer (organisatorisk GDPR-tiltag). Du kan læse retningslinjerne, når du er logget ind på foreningens medlemssider.

- Alle klubbens elever får et alias i Unilogin-systemet. Det er ikke en anonymisering, da det ikke er muligt at lave. 

Når du har meldt din hjemmeunderviste elev/elever til Indkøbsklubben, skal du selv bede om Unilogin gennem hjemmesiden - oprettelsen sker ikke automatisk. Du skal regne med, at det kan tage op til 15 arbejdsdage, før jeres Unilogin er oprettet. Når I forlader foreningen, slettes jeres Unilogin.

Læs også Fri Lærings persondatapolitik

Historien bag
HUere har som udgangspunkt ikke adgang til Unilogin. Men i 2015 fik Fri Læring (som dengang hed Uhuru) et særligt institutionsnummer og mulighed for at oprette Unilogin til foreningens hjemmeundervisere. 

Siden 2019 har Fri Læring-medlemmer købt adgang til online læringsportaler i fællesskab, hvor både Unilogin og foreningens institutionsnummer har været nødvendige. Portalsystemerne er generelt lavet til større skoler, og i mange tilfælde kan enkeltstående hjemmeundervisere ikke få lov til at købe adgang. Priserne kan derudover være høje, og Unilogin kan være den eneste adgangsnøgle. 

Interessen for digitale læringsportaler er vokset gennem de seneste år blandt Fri Lærings medlemmer. Derfor blev Indkøbsklubben oprettet i sommeren 2023.