Om Indkøbsklubben

Registrerede hjemmeundervisere, som har aktivt medlemskab hos Fri Læring, kan vælge at være med i Indkøbsklubben. Tilmeldingen gælder ét skoleår, fra 1. juli t.o.m. 30. juni.

I skoleåret 2024/2025 betales klubtillægget per elev (elevpris). Du skal tilmelde de elever, du ønsker Unilogin og portaladgang til, enkeltvis under 'Bliv medlem'. HUere bosat udenfor Danmark har desværre ikke adgang til Indkøbsklubben dette skoleår, det skyldes regler om ophavsret.

Portalpakken for 2024/2025 er:
Gyldendal fagportaler og Kvikmat, Grammatip og Ordheltene. Der indkøbes også en Copydan Tekst & Node-aftale (print). Tillægspris for skoleåret: 1.200 kr. per elev. OBS: Mindst 100 HU-elever skal være tilmeldt portalpakken inden d. 17. juni. Opnås minimum ikke, gennemføres indkøbet ikke, og betalte klubtillæg for 2024/25 returneres.

Den højere klubpris for skoleåret 2024/2025 skyldes, at det nu kun er Indkøbsklubbens medlemmer, som betaler for indkøb - ikke foreningens samlede budget. Og at der er kommet en obligatorisk udgift (Copydan) til.

Sidste chance for 23/24
Det er stadig muligt at tilvælge Indkøbsklubben for skoleåret 2023/2024 lidt endnu. Vær opmærksom på, at medlemskabet for 23/24 kun gælder til og med d. 30 juni i år. Og at det tager nogle dage, før jeres Unilogin er oprettet, efter I har udfyldt Unilogin-formularen. Medlemskabet giver adgang til Alinea, Clio og Matematikfessor (OBS: du må ikke downloade eller printe fra portalerne pga ophavsret), Grammatip og Ordheltene.

Vigtigt! Særlige vilkår
Fordi Unilogin og læringsportaler er udviklet til skoler, og du som hjemmeunderviser oprettes med underviseradgang, når du får Unilogin gennem Fri Læring, kan der i nogle portaler være adgang til at se alle elevers besvarelser. I skoleåret 2023/2024 er det også muligt at se elevernes fulde navn. Til skoleåret 2024/2025 indføres derfor flere organisatoriske tiltag: 

- Alle, der melder en eller flere elever til Indkøbsklubben, skal underskrive klubbens organisatoriske retningslinjer (organisatorisk GDPR-tiltag). Du kan læse retningslinjerne, når du er logget ind på foreningens medlemssider.

- Alle klubbens elever får et alias i Unilogin-systemet. Det er ikke en anonymisering, da det ikke er muligt at lave. 

Når du har meldt din hjemmeunderviste elev/elever til Indkøbsklubben, skal du selv bede om Unilogin gennem hjemmesiden - oprettelsen sker ikke automatisk. Du skal regne med, at det i værste fald kan tage op til 15 arbejdsdage, før jeres Unilogin er oprettet. Når I forlader foreningen, slettes jeres Unilogin.

Historien bag
HUere har som udgangspunkt ikke adgang til Unilogin. Men i 2015 fik Fri Læring (som dengang hed Uhuru) et særligt institutionsnummer og mulighed for at oprette Unilogin til foreningens hjemmeundervisere. 

Siden 2019 har Fri Læring-medlemmer købt adgang til online læringsportaler i fællesskab, hvor både Unilogin og foreningens institutionsnummer har været nødvendige. Portalsystemerne er generelt lavet til større skoler, og i mange tilfælde kan enkeltstående hjemmeundervisere ikke få lov til at købe adgang. Priserne kan derudover være høje, og Unilogin kan være den eneste adgangsnøgle. 

Interessen for digitale læringsportaler er vokset gennem de seneste år blandt Fri Lærings medlemmer. Derfor blev Indkøbsklubben oprettet i sommeren 2023.