Eksempel på HU-bevis


Med et HU-bevis kan hjemmeundervisere (HUere) booke undervisningsforløb og komme ind til samme pris som andre undervisere med elever på mange
museer og kultursteder. Uden HU-dokumentation er der ikke samme muligheder, derfor kan et bevis have stor betydning. 

Få kommuner sender automatisk et HU-bevis til deres hjemmeundervisere, de selv kan printe, langt de fleste gør ikke. Er du hjemmeunderviser, kan du selv skrive til din kommune og bede om et HU-bevis. 

Her kan du se et fiktivt eksempel på, hvordan et HU-bevis kan se ud. Det er ikke nødvendigt at skrive elevens fulde cpr-nummer på beviset. Men elevens fulde navn, og de ansvarlige underviseres navne, er vigtige at få med. Har din kommune brug for at se et eksempel på et HU-bevis, kan du linke til siden her.