Hjemmeundervisning i 10. klasse


Der er mange hjemmeundervisere, som ønsker at fortsætte i 10. klasse og derfor spørger os, om det er muligt.

Hjemmeundervisning er ifølge Grundloven én ud af 3 måder at opfylde undervisningspligten (sammen med folkeskole og friskole). Undervisningspligten gælder dog kun 0. til 9. klassetrin, og derfor er 10. klasse faktisk lidt udenfor.

Godkendelse af 10. klasse

Unge mellem 15 og 18 har ifølge Ungeindsatsloven pligt til at være under uddannelse eller i beskæftigelse. Opgaven med at sørge for dette ligger hos den kommunale ungeindsats. Alle unge har en UU-vejleder, og det er denne person, som skal godkende den unges aktiviteter i henhold til lovgivningen.

Nogle UU-vejledere har afvist at godkende hjemmeundervisning i 10. klasse, mens andre uden problemer har accepteret det. Vi har kontaktet STUK for at få en afklaring omkring dette spørgsmål og afventer svar.

Vi har derfor talt med UU København, da det er Københavns Kommune, der har flest hjemmeundervisere. De gav os følgende oplysninger:

  • man har ikke krav på godkendelse af hjemmeundervisning i 10. klasse
  • godkendelse baseres på UU-vejlederens skøn
  • der skal foreligge en uddannelsesplan med læringsmål samt planer om hvad det skal føre til (fx konkrete planer hen imod optagelsesprøve) 
  • der kan vurderes behov for statusmøder undervejs i 10. klasse for at evaluere på progressionen hen imod målet, hvis det er optagelse på ungdomsuddannelse efter endt 10. klasse
  • aktiviteten kan evt kaldes noget andet end “10. klasse” - UU-vejlederen vurderer dette

Bemærk, at kommunerne altså ikke skal føre tilsyn i 10. klasse. 

Hvis en aktivitet ikke godkendes af UU-vejledningen, kan forældrene opleve sanktioner i form af tilbageholdelse af børneydelse men altså ikke fratages muligheden for at hjemmeundervise i 10. klasse, hvis det ønskes.

Uddannelsesplanen

Alle unge skal ifølge Ungeindsatsloven have en uddannelsesplan ved udgangen af 9. klasse. Som hjemmeunderviser i 9. klasse har du selv ansvaret for vejledning af dit barn og også for udfærdigelsen af uddannelsesplanen. Det kan du læse meget mere om i vores artikel om uddannelsesplanen, hvor du også kan se, hvad en uddannelsesplan skal indeholde.

Da uddannelsesplanen altså kan have betydning for godkendelsen af 10. klasse, er det vigtigt at være omhyggelig med at udfærdige den. Beskriv formålet med 10. klasse, hvad I overordnet vil beskæftige jer med, samt hvad det skal lede hen imod. Tag også aktiviteter som virksomheds- eller uddannelsesbesøg og eventuel praktik med. Den unges planer for ungdomsuddannelse og job skal beskrives, og hvis dit barn ikke ved præcis, hvad det vil, kan I beskrive de muligheder, der nu og her virker realistiske. Planen kan ændres og tilpasses og skal faktisk ifølge vejledningerne til den være fleksibel.